آدرس:
اصفهان، میدان خواجو، خیابان شهدای نو خواجو، بعد از صدا و سیما، جنب پیرایش کارینو، پلاک ۳۳۶۳۱، طبقه همکف
۸۱۵۳۶۳۳۶۳۱
تلفن:
۰۳۱۳۲۶۴۹۴۹۴
موبایل:
۰۹۱۳۲۱۴۴۳۶۵